Η πένα !

Διαβάστε το δοκιμαστικό τεύχος της διαδικτυακής εφημερίδας του Γυμνασίου Κορινού στο School Press !

http://schoolpress.sch.gr/ipena/