Γενικές πληροφορίες για το εργαστήριο Τεχνολογίας του σχολείου μας

Το σχολείο μας διαθέτει εργαστήριο τεχνολογίας, στο οποίο οι μαθητές υλοποιούν κατασκευές και άλλες εργασίες στα πλαίσια του μαθήματος Τεχνολογίας. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός είναι η καθηγήτρια Κωνσταντινίδου Παρθένα