ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β? 2005) Υ.Α.

Καταργείται η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Η φοίτηση του/της μαθητή/τριας είναι επαρκής κι έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις προαγωγικές ? απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου:

  • Όταν δεν έχει απουσίες.
  • Όταν έχει συνολικά μέχρι 114 απουσίες το χρόνο.

Καθιερώνεται:

  • Άμεση ενημέρωση σχολείου/κηδεμόνων για κάθε απουσία μαθητή.
  • Υπεύθυνοι τμημάτων ? εβδομαδιαία καταχώριση απουσιών και καθημερινή ενημέρωση κηδεμόνων για απουσία μαθητή με: τηλεφώνημα, e-mail, sms, επιστολή.
  • Συνεχόμενη απουσία επί 3 ημέρες ή πραγματοποίηση 30 απουσιών ? άμεση ενημέρωση κηδεμόνα. Επαναλαμβανόμενη ενημέρωση κάθε μήνα σε περίπτωση αύξησης του αριθμού των απουσιών πέραν των 30.

Περιπτώσεις όπου απουσίες δεν λαμβάνονται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης:

?  Συμμετοχή σε εγκεκριμένες δραστηριότητες στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

?  Προσέλευση στο Συμβούλιο Επιλογής Οπλιτών.

?  Συμμετοχή σε θρησκευτικές εορτές μαθητών άλλων δογμάτων.

?  Μετεγγραφή σε σχολείο άλλης πόλης (2 ημέρες).

?  Απαλλαγή από συγκεκριμένα μαθήματα αλλά παρουσία στο σχολείο.

?  Δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

?  Συμμετοχή σε πρόγραμμα μακροχρόνιας κινητικότητας στο εξωτερικό.

?  Πρωινές επισκέψεις στα Κ.Ε.Σ.Υ. ή στα Ι.Π.Δ. (2 ημέρες).

?  Περίοδοι έξαρσης εποχικών επιδημιών, σύμφωνα με ανακοίνωση επίσημου φορέα του Υπουργείου Υγείας και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (5 ημέρες).

?  Απεργία των ΚΤΕΛ ή άλλων Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Μη προσμέτρηση απουσιών μέχρι 24 ημέρες για τους/τις μαθητές/τριες που:

?  υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή σε περιτοναϊκή κάθαρση

?  υποβάλλονται σε θεραπεία αποδοχής μοσχεύματος

?  πάσχουν από όλων των τύπων νεοπλασίες και υποβάλλονται σε θεραπεία συντήρησης

?  πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη

?  πάσχουν από μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία

Μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών/τριων μέχρι 20 ημέρες για:

?  έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση

?  έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε Νοσοκομείο

?  θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο.

Μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών/τριων μέχρι 2 εβδομάδες για:

?  εξαιρετικές επιδόσεις στη μουσική, στον χορό ή σε άλλες καλές τέχνες, για τη μετάβαση και τη συμμετοχή τους σε συναυλίες, εκδηλώσεις χορού ή εκθέσεις ζωγραφικής ή γλυπτικής που έχουν πανελλήνια ή πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια εμβέλεια.

Μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών/τριων για συμμετοχή:

?  σε πανελλήνιους ή διεθνείς διαγωνισμούς που διεξάγονται με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας

?  σε σχολικές αθλητικές δραστηριότητες που διοργανώνονται υπό την εποπτεία και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δυνατότητα επιπλέον απουσιών μαθητών/τριων για συμμετοχή:

?  σε πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες ή διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις εγκεκριμένες από την οικεία αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γενική Γραμματεία Αθλητισμού) Ομοσπονδία (70 επιπλέον απουσίες)

?  σε αποδεδειγμένες αθλητικές υποχρεώσεις, προετοιμασίας ή αγωνιστικές, με την εκάστοτε εθνική ομάδα (140 επιπλέον απουσίες).

Μη προσμέτρηση απουσιών μαθητών/τριων για συμμετοχή:

?  σε εθελοντική αιμοδοσία (1-2 ημέρες)

?  σε εισιτήριες εξετάσεις σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων (π.χ. Σχολή Καλών Τεχνών)

?  σε δικαστήριο

Σε κάθε περίπτωση, για να μη ληφθούν υπόψη απουσίες μαθητή/τριας απαιτείται η προσκόμιση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.