Σχολικό έτος 2021 - 2022

Α1:   Μισαηλίδης Αριστοτέλης

Α2:   Ποικιλίδου Δέσποινα

Α3:   Χατζηπουργάνης Ιωάννης

Β1:   Ζαπουνίδου Χρυσή

Β2:   Ασλανίδου Άννα

Γ1:   Γκανιάτσα Λαμπρινή

Γ2:   Δρικούδη Ιωάννα